Hz. Mehdi (ə.s), hz. Xızıra və hz. Zülqərneynə bənzəyəcək

Əhməd ibn İshaq, İmam Əsgəri əleyhissalamın hüzuruna getdiyini və onun da belə buyurduğunu dedi: “Ey Əhməd ibn İshaq! O (HZ. MEHDİ (Ə.S), BU ÜMMƏTDƏ “XIZIR” ƏLEYHİSSALAM VƏ “ZÜLQƏRNEYN” KİMİDİR…

(Kemal-üd Din c. 2 s. 384)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157) 

 

R0396Hədisdə verilən məlumat, Qurandakı hz. Zülqərneyn və hz. Xızır hekayələri hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə etdiyini göstərir.

 

Buradan aydın olur ki, hz. Mehdi (ə.s) da hz. Xızır kimi olacaq, onun əxlaqını və tərbiyəsini alacaq, onun kimi Ledün elmini biləcək və bu elmlə hərəkət edəcək.

 

Həmçinin, Qurandakı hz. Xızır hekayəsində hz. Musanın, hz. Xızırın hərəkətlərinin hikmətini bilmədən reaksiya verməsi kimi, Axırzamanda da insanlar ledün elmiylə hərəkət edən hz. Mehdi (ə.s)-ı lazımi qədər başa düşüb təqdir edə bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) da insanlar tərəfindən çox səhv başa düşüləcək, buna görə də xalq ona böyük reaksiya verəcək. Ancaq əslində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün hərəkətləri Allahın lütfüylə gizli elm və hikmətlərlə dolu olacaq.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində, Kəhf hekayəsinin də başdan-ayağa kimi işarəli mənada olduğunu, insanları Dəccalın fitnəsindən qurtaracaq olan hz. Mehdi (ə.s)-a işarə etdiyini bildirilmişdir. Yuxarıda bildirilər hədis və Kəhf hekayəsinin Axırzamana işarə etdiyi ilə bağlı aşağıdakı bütün bu hədislər hz. Mehdi (ə.s)-ın, Kəhf hekayəsində izah edilən hz. Zülqərneyn kimi bütün dünyaya hakim olacağını da göstərir:

 

“Sizdən kim Dəccalı görsə KƏHF SURƏSİNİN ƏVVƏLİNİ ONUN ÜSTÜNƏ OXUSUN, bu surənin sonu Dəccalın fitnəsindən xilas olmağınızdır.”  (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)

 

Maden ibn Əbu Talxadan belə rəvayət edilmişdir: “KİM KƏHF SURƏSİNİN ƏVVƏLİNDƏN ON AYƏNİ ƏZBƏRLƏSƏ DƏCCALIN FİTNƏSİNDƏN ƏMİN OLAR (QORUNAR)”   

 

Əbu Davud, Düştu Vaidənin Katadədən belə nəql etdiyini və onun belə dediyini bildirir: “KİM KƏHF SURƏSİNİN AXIRLARINDAN ON AYƏ ƏZBƏRLƏSƏ…” ŞUBE İSƏ KATADƏDƏN ETDİYİ RƏVAYƏTİNDƏ, “KƏHF SURƏSİNİN AXIRINDAN” DEDİ…”  (Sünen-i Ebu Davud, 5/122)

 

Əbu Derdadan, Peyğəmbərin belə buyurduğu rəvayət edilmişdir: “HƏR KİM KƏHF SURƏSİNİN ƏVVƏLİNDƏN  ÜÇ AYƏ OXUSA DƏCCALIN FİTNƏSİNDƏN QORUNAR.”(Süneni Tirmizi, 5/30)   

 

Əbu Ümamə əl-Bahilidən belə rəvayət edilmişdir:

“… Kim onun (Dəccalın) cəhənnəminin bəlasına düşərsə Allahdan kömək diləsin və KƏHF SURƏSİNİN İLK AYƏLƏRİNİ OXUSUN ki, alov İbrahimə soyuq olduğu kimi bu alov da o kəsə soyuq və zərərsiz olsun.”(Sünen-i İbni Mace, 10/332)   

 

“… Hər kim Dəccalın alovu ilə bəlaya uğrasa və imtahan edilsə Allahdan kömək istəsin və KƏHF SURƏSİNİN İLK AYƏLƏRİNİ OXUSUN. Bununla da Dəccalın, alovu ona qarşı soyuq və zərərsiz olar.” (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)