Hz. Mehdi (ə.s) Quranı və hədisləri çox yaxşı anlayıb açıqlayacaq

İkmalı Din: Məhəmməd ibn Sinandan, Əmr ibn Şamirdən, Cəbirdən, Əbu Cafir (ə.s)-dan rəvayət edilmişdir: “Allahın kitabı haqqındakı məlumatı və Onun Elçisi (s.ə.v)-in sünnəsi Mehdimizin ürəyində bir bitkinin ən gözəl şəkildə böyüyüb yetişməsi kimi yetişər.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 72)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Quranı və hədisləri çox yaxşı anlayıb açıqlayacağı Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində çox yığcam bir şəkildə xəbər verilmişdir.

R0177(1)