Hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü (miladi 1980-ci) ildə təbliğ xidmətinə başlayacaq

İnsanlar 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar. (Risaletül Huruc-ül Hz. Mehdi, səh. 108)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbulda fəaliyyətə başladığı və ətrafında insanların ilk toplanmağa başladığı ilin hicri 1400-cü il olacağı bu hədisdə açıqca ifadə edilmişdir. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğ işlərinə hicri 1400-cü ildə başlayacağını Bədiüzzaman da əsərlərində bu sözlərlə ifadə etmişdir:

 

“İSTİQBAL-DÜNYƏVİYƏDƏ (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ (hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini) ƏSRLƏRİNDƏ QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞLƏR.”   (Sözler, səh. 318)

 

 

HİCRƏTDƏN 1400 İL SONRAKI ƏQİDƏLƏRDƏN İKİ VƏ YA ÜÇ ƏQİDƏ SAY (Bir əqidə on ildir). O VAXT MEHDİ ƏMİN ÇIXAR.  (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd 216)

R0211