Hz. Mehdi (ə.s)-ın imani əsərləri, Axırzamanda insanların hidayətinə vəsilə olacaq

Əli ibn. Əbu Talib (ə.s.) belə buyurur: “Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) uzun bir vəsiyyətində mənə xitab olaraq belə buyurdu:

Ya Əli! İman baxımından xalqın ən heyrət verici olanları və yəqin baxımından da ən böyük insanları, Axırzamanda gələcək olan kəslərdir. Onlar Peyğəmbəri görməmiş və imam da (hz. Mehdi (ə.s.) da) onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKDƏ ONLAR AĞ SƏHİFƏLƏR NAXIŞ OLUNMUŞ QARA XƏTTLƏR VASİTƏSİYLƏ (YAZILI SƏNƏDLƏRLƏ) İMAN EDƏRLƏR. (Men La Yehzuruhu’l Fakih, cild 1, səh. 269)

 

Axırzamanda, ağ səhifələrə qara hərflərlə kitabların basılacağı və hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin də, hz. Mehdi (ə.s)-ın liderliyində hazırlanacaq olan bu əsərləri oxuyacaqları xəbər verilmişdir. Bilindiyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də, onun hz. Mehdi (ə.s) olduğundan əmin olmayacaqlar, ancaq görünən əlamətlərə görə ona qarşı bir hüsnü zənn sahibi olacaqlar.

R0376