Bu əmrin sahibi (hz. Mehdi (ə.s.)) mütləq qeybətə çəkiləcək və QEYBƏTİNDƏN DƏ MÜTLƏQ (xalqdan) UZAQLAŞACAQ… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 216)

 

Hz. Hüseyn ibn. Əli (ə.s) belə buyurur: “... HZ. MEHDİ (Ə.S) BİR MÜDDƏT GÖZLƏRDƏN İTƏCƏK.” (Bihar-ul Envar, cild 51, səh.133; Isbat-ül Hüdat, cild 2, səh. 333 və 399)


R0273