…(Hz. Mehdi (ə.s)ın) İKİ ÇİYNİNİN ALTINDA YARPAĞA BƏNZƏYƏN BİR İZ VARDIR.

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi Dəri: 3 Sayfa283, h. 766)

images (1)

 

…İmam Məhəmməd Bəkir (ə.s) və ya İmam Cəfəri Sadiq (ə.s.) demişdir ki,“Həzrətlərinin (Hz. Mehdi (ə.s.)-ın) iki əlaməti vardır,  Qaim (ə.s)-ın başında qara bir ləkə olacaq (BAŞININ YANAQ hissəsində BİR XAL), çiyinlərinin arasında (sağ köksündə) reyhan yarpağına bənzər qara bir ləkə olacaqdır…”

 [Gaybet-ül Numanı]