Hz. Mehdi (ə.s) bütün müsəlmanların xeyriyyəçisi olacaq

Hümran ibn Ayandan: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam belə buyurdu: Sanki bu dininizi qanlara hopdurulmuşçabalayır bir halda görər kimiyəm. Və onusizlərə bizƏhli-beytdənolanbiri (hz. Mehdi (ə.s)) xaricində kimsə geri qaytarabilməyəcəkdir. sizə ildə ikidəfə hədiyyə gətirəcək, ayda ikidəfə sizə ruzi verəcəkelmvə hikmətsizə onun dövründə veriləcək. Belə ki, qadın özevində uca Allahın kitabı və Rəsulullahın sünnəsinə görə hökm verəcək.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 216)

 

Hədisdə verilən məlumatlardan hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifələndirdiyi kəslər vasitəsi ilə müsəlmanlara mal və hədiyyə paylayacağı; xalq arasında olduğunda, özünün də şəxsən öz əliylə xeyli miqdarda hədiyyə və mal-dövlət paylayacağı aydın olur.

R0352