Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə televiziya sistemləri hz. Mehdiyə xidmət edəcək

İşlər əhlinə (Mehdi (ə.s)-a) əmanət ediləndə Uca Allah onun üçün dünyanın ən alçaq hissəsini yüksəldəcək, ən yüksək yerləri də alçaldacaq. Belə ki, bütün dünyanı ovucunun içini gördüyü kimi görəcək. İçinizdən hansınızın ovucunun içində bir saç teli olsa, onu görə bilməz ? (Bihar -ül Envar, 5-ci cild, səh: 328)

 

Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə televiziya və kompyuterlərin yayılması ilə hz. Mehdi (ə.s) bütün dünyaya çatacaq. Dünyadakı yüksəklikdən və alçaqlıqları fərqində olmayacaq, hamısı hz. Mehdi (ə.s)-ın qarşısında tək bir ekran zəmini üzərində görüləcək. Hz. Mehdi (ə.s) bu yolla hər yeri idarə edə biləcək, dünyanın ən uzaq yerinə belə İslamı təbliğ edə bilər. Şəkillər yaxınlaşdırılıb uzaqlaşdırıla biləcək. Hədisdə dövrümüzdəki tablet kompyuterlərə, peyk göstərmə və televiziya sistemlərinə diqqət çəkilmişdir. Bu vəsiləylə hz. Mehdi (ə.s) istədiyi görünüşü bir saç telini görə biləcək qədər yaxınlaşdıra biləcək.

R0338