Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrini bir yerə gətirəcək

Cəfər əl Juafi, İmam Məhəmməd ibnƏli əl-Baqirdən belə rəvayət edər: “Hz. Mehdi (ə.s) çıxdıqda yanında 313 kişi və 50 qadın olacaq, onlar daha əvvəl aralarında heç bir müqavilə olmadan, fərqli buludların səmada çoxalmaları kimi toplanacaqlar. Bu Allahın “Hər harada olsanız olun, Allah sizi bir yerə toplayacaq. Allah hər şeyə güc çatdırandır” ayəsinin bir təcəllisidir.   (Bihar-ül Envar, cild. 52, pg. 223)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri arasında qadınlar da olacaq. Hədisdə Allahın hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrini bir-birlərini heç tanımadan fərqli yerlərdən yığıb bir yerə gətirəcəyinə diqqət çəkilmişdir. Allah Quranda möminləri bir yerə gətirəcəyini bildirər.R0373