Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə insanların ürəkləri qəm və kədərdən təmizlənəcək

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə) Ürəklər QƏM VƏ KƏDƏRDƏN TƏMİZLƏNƏCƏK.   (BiharlEnvar, Cild 52, Səh. 129; Cild 102, Səh. 102; MikyaalalMakaarem, Cild 1, Səh. 116 və 142; MisbaahalZaaer, Səh. 217-219)      


glmbenm2mnyo712rn8