Hz. Mehdi (ə.s) dünyanın ən əxlaqlı insanı olacaq

İmam hz. Mehdi (ə.s) bütün insanların ƏN SAKİT, ƏN EHTİYATLISI, ƏN DİNDAR, ƏN MƏRD, ƏN CƏSUR VƏ ƏN SƏDAQƏTLİSİDİR. (Ehqaaq al-Haqq, cild 13, Səh. 367)   

 

İmam Mehdi (ə.s) BÜTÜN GÜNAHLARDAN, QÜSURLARDAN, MURDARLIQDAN VƏ SƏHVDƏN TƏMİZLƏNMİŞ VƏ PAKLANMIŞ OLACAQ. (Bihar-ül Envar, cild 53, səh. 187) 


R0326
  

 

İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s)) DÜZGÜN DANIŞANDIR. (Yanaabee’ al-Mawaddah, Səh. 406)         

 

İmam Mehdi (ə.s) OLDUQCA BÖYÜK ÜRƏKLİDİR. TƏMKİN VƏ CİDDİLLİK onun nişanəsidir. (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 319; E’qd al-Dorar, Səh. 41)