Hörmətli Adnan Oktarın 26 may 2013-cü ildəki söhbətindən Naziat surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Bir qardaşımız deyir ki, “Müəllimim” deyir, ayə verib. Naziat, 42, 44. Şeytandan Allaha sığınaram. “Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt qopacaq?” – deyə soruşurlar. Sən harada, onu anlamaq harada? Onun son elmi Rəbbinə aiddir.” Hə, belədir tərcümələri?

DİDEM ÜRER: Tam elə deyil. “Söküb çıxaranlar, dartıb çıxaranlar” mənasını verir Naziat sözü. Naziat; “Söküb çıxaranlar, dartıb çıxaranlar” mənasını verir.

ADNAN OKTAR: Dartıb çıxaranlar, söküb çıxaranlar. Bəli, indi ayə təbii ki, doğru deyir Allah. “Qiyamət saatını sən bilməzsən” deyir. “Mən bilərəm” deyir Allah. “Qeybi sən bilməzsən” deyir başqa ayələrdə.

42, 44; şeytandan Allaha sığınaram. “Artıq şübhəsiz cənnət bir sığınacaqdır. “O nə vaxt dəmir atacaq?” deyə sənə qiyamət saatını soruşurlar.” Allah-Allah, həm də dəmir atacaq. Həqiqətən, dünyanın mərkəzi dəmirlə doludur. Dünya dağılanda dəmir çölə dağılar. Dəmiri atar mərkəzindən. Təbii ki, nüvə qismi olduğu kimi dəmir. Yəni ərimiş dəmir. Məsələn, bu dartmaq da oradan qaynaqlanır. “Nə vaxt dəmir atacaq?” Yəni mənası çox qəribədir.

“Qiyamət saatını soruşurlar. Onunla bağlı məlumat verməkdən ötrü səndə nə var ki? Ən sonunda o, onunla bağlı məlumat Rəbbinə aiddir. Sən yalnız Ondan içi titrəyərək qorxan üçün xəbərdar edənsən. Onu gördükləri gün sanki bir axşam və ya bir quşluq vaxtından başqa yaşamamış kimidirlər.” Yəni ‘çox qısa yaşadıqlarını zənn edəcəklər’ deyir Allah. ‘Bir quşluq vaxtı qədər yaşadığını zənn edəcək’ deyir. İndi bu ayə və digər ayələrdə də deyir Allah, ‘Qeybi bilməz kimsə’ deyir. Qeyb Allaha aiddir. ‘Amma peyğəmbərlərindən seçdikləri başqa’ deyir. ‘Onlara qeybi bildirər’ deyir Allah.

İndi bu ayə nədir? Qiyamət, qeyb deyil? Yaxşı. Digər ayələrdə də deyir Allah. “Qeybi heç kim bilməz” deyir. İndi o ifadəyə görə “heç kim bilməz” deyə başa düşəcəksən. “Peyğəmbərlər də daxil, bilməz” deyəcəksən. Bunu yazan qardaşımızın özbaşına, öz məntiqinə görədir o. O məna çıxır. O da onu bilməz. Amma Allah deyir ki, bax, “Peyğəmbərlərindən seçdikləri başqa. Onlar qeybi bilərlər Mənim bildirməyimlə” deyir. İndi orada onun cavabını almış olur. İkincisi, qiyamətin əlamətlərinin olduğunu deyir Allah Quranda. Qiyamətdən əvvəl əlamətlərdən bəhs edir. Əlamətləri də keçmiş olursan sən. Üçüncüsü, Allah deyir ki; “Bir diyara mən toplu fəlakət vermərəm, orada təbliğ edilirsə, İslam izah edilirsə” deyir. Bu da, üçüncü cavabı. Yəni ayəni, ayə ilə təfsir edirəm mən. Əgər səhv anladısa, yenə soruşa bilər qardaşımız.

quran11