Hörmətli Adnan Oktarın 21 may 2013-cü ildəki söhbətindən Tin surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Tin surəsi yarımçıq qalmışdı ona davam edək. Şeytandan Allaha sığınaram. Bax, deyir Allah: “Doğrusu, biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq.” (Tin surəsi, 4)

Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacağıq. (Tin surəsi, 5) Həqiqətən, Qızıl nisbətlə yaradılmışdır insan və insanı cəlb edən bir gözəlliyə malikdir insan. Bir insan məsələn, bir qadına aşiq ola bilir. Bir uşağın gözəlliyinə aşiq ola bilir.

“Ancaq iman edib saleh əməllər edənlər istisna olmaqla; onlar üçün tükənməz bir əcr vardır. “(Tin surəsi, 6) Ayənin axışından 5-ciayənin, dəccaliyyətə işarə etdiyini başa düşürük. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacağıq.Ən aşağı hala gətirə bilirəm deyir Allah insanı, gözəl olduğu halda. “Ancaq iman edib saleh əməllər edənlər istisna olmaqla;” Mehdi əxlaqında olarsa istisnadır deyir Allah, “onlar üçün tükənməz bir əcr vardır.” Daim savab verəcəyəm onlara deyir, Allah.

“Elə isə bundan sonra, hansı şey sənə dini yalanlada bilər?” (Tin surəsi, 7) Hansı şey yalanladırdı?Darvinizm, materializm. Axırzamana işarə edir eyni zamanda. “Elə isə bundan sonra, hansı şey sənə dini yalanlada bilər?” Dünyaya dini yalanladan bir cərəyan gəldi indiyə qədər, ən böyük cərəyan, bütün dünyanı dinsiz edən, 99%-ni dinsiz edən; darvinizm.

“Allah hökm edənlərin hakimi deyilmi?” (Tin surəsi, 8) “Hakimlərin hakimi deyilmi” deyir Allah. Buradan da bütün hakimlərə də Allahın hakim olduğu, bütün rəhbərlərə Allahın hakim olduğu ayə ilə izah edilmişdir.

munafikmustagniyeti_clip_image001