Mömin surəsi, 34-cü ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Daha öncə Yusif sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şəkk etməkdə davam edirdiniz.” Yəni hz. Yusif (ə.s) üçün də “haqq peyğəmbər deyil, səhvdir” deyirdilər. Başının üstündə mələk olsun, peyğəmbər olduğunu göstərsin kimi, yəni həmişə müşriklərin iddiası ona bənzər iddialarda olardılar. “Nəhayət, o, vəfat etdikdə dediniz: “Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir!” Allah həddi aşan, şübhə edən kimsəni beləcə azğınlığa salar.” “Artıq bitmişdir deyərlər” deyir. Bunlar da nə deyir? “Artıq Allah bir daha Mehdi (ə.s) göndərməz. Bunlar da nə edir? Həddi aşanlar, şübhəçilər və Allahda deyilmi bəsirətlərini, güclərini, şövqlərini qırır, çox səhvdir.

Eynilə “hz. Yusif (ə.s)-dan sonra Allah peyğəmbər göndərməz” deyənlər kimi “Bədiüzzamandan sonra Allah başqa Mehdi göndərməz” deyənlərdə eyni səhvi edirlər. Guya Bədiüzzamana yaxşılıq edirlər. Bədiüzzamanın, Allah əsirgəsin, unudulmasına, yox olmasına doğru addım atırlar. Bax necə ki, böyük mübarək bir ictimaiyyət də Fətullah Gülən müəllimin ictimaiyyəti bax oraya müsəllət oldular. Faruq Bəşər-çaşar bəşər çıxdı nə dedi? “Bədiüzzamanın izah etdikləri etibarsızdır” dedi. Budur, buna gedər, şəxsi mənəviçi olsan, şəxsi mənəvini təşviq etsən, sonu bu olar. Necə ki, Samanyolu Tv-də, Mehtab Tv-də çox adam izah edir.

Çünki baxdı, şəxsi mənəviyə qarşı gələ bilməyəcək. Çünki gizlənəcək kimi deyildir, çox açıqdır Mehdi (ə.s)-ın şəxs olduğu. Nə edək? “Ən yaxşısı, bütünlüklə Bədiüzzamanı qəbul etməyək” dedilər. Bax, yığıncaqlarda Bədiüzzamandan bəhs etmirlər və Bədiüzzamanı unutdurma siyasəti başladı. Sağ olsun, Allah razı olsun Fətullah Gülən müəllimimiz, keçən günlər hər halda səsimi eşitdi ki, Bədiüzzamanı tərifləyən qısa bir çıxış etdi qısa bir çıxış İslam  Birliyini müdafiə edən bir çıxış etdi. Fətullah müəllimimdən mənim xahişim var, bax, mən heç ondan şəxs olaraq şəxsi xahiş etmədim, bilavasitə xahiş etdim, açıq xahiş edirəm, Mehdi (ə.s)-ın şəxs olaraq gələcəyini açıq olaraq desin, Allah rizası üçün.

İsa (ə.s)-ın şəxs olaraq gələcəyini açıqca desin. Bədiüzzamanın 1506-cı ilə qədər müsəlmanların mübarizə aparacağını, 1400 və 1500-cü illər arasında hər şeyin bitəcəyini desin. 1506-cı ildən sonra nə müsəlmanlıq, nə xristianlıq, nə yəhudilik, yəni musəvilik qalmayacağını desin. Bunlar açıq həqiqətlərdir, Bədiüzzamanın açıq həqiqətləri. Özü də bilir. “1545-ci ilə kimi də qiyamət qopacaq” deyir Bədiüzzaman. Bu açıq həqiqətləri desin. O biri müxtəlif Bədiüzzamanın o isti ruhu bu camaatın üstündən getməyə başladı, gedəcək, gedir kimi görünür və sonunda çox neytral, heç bir mənası olmayan yalnız mədəni, məlumatlı gənclərə çevrilər hadisə, Allah əsirgəsin. Mədəni, məlumatlı da neytral olan gənclərində nələr etdiyini gördünüz.

Yəni yaxşı olmaz sonu, Allah əsirgəsin. Fətullah müəllim təbii ki, çox yaxşı bilir. Mən onun dırnağı deyiləm, ayağının tozu deyiləm. Amma Allah rizası üçün xahiş edirəm, Mehdi (ə.s)-ın şəxs olaraq gələcəyini Bədiüzzaman açıq izah edir. Açıq-aşkar yalan danışır insanlar, açıqca, vicdansızca və tərbiyəsizcə deyim yəni və həyasızca Bədiüzzamana böhtan ataraq yalan danışırlar. “İsa (ə.s)-ı da basdırdıq” deyirlər. Bunun böhtan olduğunu çıxsın desin. Bədiüzzamanın bu sözlərinin həqiqət olduğunu, hz. İsa (ə.s)-ın şəxs olaraq enəcəyini də açıqca desin Fətullah Gülən müəllim. Əgər dedirtmirlərsə mən gedib müəllimimi oradan götürüb gətirərəm bura.

Əgər orada bir asılacağı varsa. Amma deyə biləcəyini ümid edirəm, çünki bunu bu qədər deyə bildiyinə görə. Çünki  İslam Birliyinin olacağını dedi. Bu mehdiyyətdir, onsuz da İslam Birliyidir. Yəni müsəlmanlar birləşdikcə birləşər, mütləq başında biri olacaq, o da Mehdi (ə.s)-dır. darvinizmə qarşı çıxdı, o da çox gözəldir. Bunu edə bildiyinə görə yəni o dərəcə şiddətli bir təzyiq yoxdur deməkdir. Xahiş edirik bunu desin. Yoxsa bu çox pisdir, Allah verməsin, yəni çox qəribədir. Müsəlmanın o zaman Nur tələbələrinə etibarı qalmaz. Açıq olan bir həqiqəti gizləyirlərsə, adam necə inansın ona? Məsələn, bax deyir ki:

“Rəvayətlərdə qarışıqlıq olar, qarışdırılar. Biri o biri zənn edilər. Həm böyük Mehdinin əlamətləri, digər Mehdilərə işarə edən rəvayətlərə uyğun gəlmir” deyir. “Başqa Mehdilər də var” deyir Bədiüzzaman. Amma Axırzamanın böyük Mehdisi ayrıdır. Məsələn, bax “həqiqi gözlənilən və bir əsr sonra gələcək o şəxs” Bədiüzzaman bunu çox açıq deyir. Bunu mütləq müəllimimiz, Fətullah müəllimimiz açıqca ifadə etməlidir. 2010-cu ildir artıq, 2010. Yəni məsləhət zərurəti gizlənməli idi, yaxşı, amma 2010-cu ildən sonra gizləməyin bir mənası yoxdur artıq. 10 illik bir müddət var arxasında. Nə olar, ən çox nə olar, yəni nə olar?

Mehdi (ə.s) nə edəcəkdir onsuz da? Sevgini, sülhü, qardaşlığı gətirəcək, türk dövlətini daha güclü hala gətirəcək, Türkiyəni daha böyük hala gətirəcəkdir, demokratiyanı daha inkişaf etdirəcəkdir, fikir azadlığını daha da inkişaf etdirəcəkdir. Güc tətbiq edəcəkmı? Çətin də istifadə etmir. Sevgiylə olacağına görə belə narahat edər, belə bir şey? Kommunisti incitməz, dinsizi incitməz, bütün məzhəblərə qarşı şəfqətlə yanaşacaq və hətta dinsizə, imansıza da şəfqətlə yaxınlaşacaqdır. O zaman Mehdi (ə.s)-dan kim narahat olsun ki, mehdiyyət qorxusu ətrafa yayılsın?

images (5)