Səcdə surəsi 1-3, 7-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. “Əlif, lam, mim.Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir.” (Səcdə surəsi, 2) Yəni bəzi saxtakarların o uydurduğu kitab kimi deyil, Allahın Peyğəmbərinə endirdiyi haqq vəhyə söykənən, saf vəhyə söykənən kitabdır. “Yoxsa onlar: “Bunu uydurdumu deyirlər?” uyduranlar var, uyduran saxtakarlar var. “Xeyr; o, Rəbbindən olan bir haqdır; səndən əvvəl özlərinə bir xəbərdar edən gəlməmiş bir qövmü xəbərdar etməyin üçün (onu sənə endirdik). Ümid edilər ki, hidayət taparlar.” (Səcdə Surəsi, 3) Allah qatından endirilmiş haqq bir kitabdır. “Ki O, yaratdığı hər şeyi ən gözəl edən və insanı yaratmağa bir palçıqdan başlayandır.” (Səcdə Surəsi, 7) Allah hər şeyi ən gözəl şəkildə yaradır. Məsələn, insanı əskikli, qüsurlu yaradır, o da imtahan üçün ən mükəmməl haldır. Əgər insan əskiksiz, qüsursuz yaradılsaydı, bir xeyli azardı insanlar, böyük hissəsi azardı. Amma əskikli, qüsurlu yaradılmaları tədbir almalarını təmin edir. Daha məqbul, daha tutarlı, daha təvazökar, daha məzlum olmalarını təmin edir. Başqa cür necə olardılar bir düşünün.

1