Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri Boğaz körpüsündən keçəcəklər

“… (Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri) SU ÜZƏRİNDƏ GEDƏR VƏ BULUDLAR ÜZƏRİNDƏ GƏZƏRLƏR…” (  Biharl Envar, 52-ci cilt, səh. 318; Mikyaal alMakaarem, 1-ci cild, səh. 148 Basaaer alDarajaatdan aktarıyor.)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin Boğaz körpüsündən keçəcəklərinə və təyyarə ilə səyahət edəcəklərinə işarə edilir.
44