Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri gənclər olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinin çoxu gənclərdən ibarət olacaq. Aralarında az sayda yaşlı olacaq.  (Biharl Envar, c. :52, səh. :334)

Tarixdə bir çox peyğəmbərin köməkçiləri gənclər olmuşdur. Allah Yunus surəsinin 83-cü ayəsində bu şəkildə buyurur:

 

Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən (və ya Firon camaatından) yalnız kiçik bir dəstə (nəsil) iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O, (küfr və azğınlıq etməkdə) həddi aşmışdı. (Yunus surəsi, 83)

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinin gənclərdən ibarət olacağı bildirilir. Axırzamanda iman etməyən kəslərin çox olması və dəccalın fitnəsinin qorxuducu olmasının vəsiləsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin əksəriyyətini gənclər təşkil edəcək.

 

 

A0048