Hz. Cəbrayıl (ə.s) və hz. Mikayıl (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri olacaq

Hz. Cəbrayıl (ə.s) və hz. Mikayıl (ə.s), qırx altı min (46000) mələk İmam Mehdinin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) köməkçiləri və yoldaşları arasında olacaqdır.

(Şeyh Sadooq’un (a.r.) Al-Amaali, Qeydiyyat 92, səh. 504; No’mani, Al-Ghaibah Səh. 56; Tafseer al-Ayyaashi, Cild 1, Səh. 197; Bihar-ül Envar, Cild 19, Səh. 284; Səh. 52, Səh. 326 Kaamil al-Ziyaaraat’dan köçürülür; Cild  52, Səh. 356; Cild 53, Səh. 14, 87; Tafseer al-Burhaan, Cild 1, Səh. 313; Al -Burhaan Fi Alaamaat-e-Mahdi Aakher al-Zamaan (a.s.), Səh. 77; Mikyaal al-Makaarem, Cild 1, Səh. 29, 73-74)

45