İmam Zaman (Hz. Mehdi (ə.s)) dövründə KORLAR GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİ QAZANACAQ və XƏSTƏLƏR ŞƏFA TAPACAQDIR.  (Bihar-ül Envar, Cild 51, Səhifə 70)
62

O dövrdə (Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə), hər şeyə Qadir olan ALLAH MÜSƏLMANLARDA OLAN BÜTÜN XƏSTƏLİKLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ. GÜCLƏRİNİ VƏ QÜVVƏLƏRİNİ YENİDƏN QAZANACAQLAR.  (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 335 və 364; Mikyaal al-Makaarem, Cild 1, Səh. 247)

62

O zamanda (Hz. Mehdi (ə.s) zamanında), UZUN ÖMÜRLÜLÜK YAYILACAQDIR.  (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 330 Şeyh Toosi(a.r), Al-Ghaibah’den köçürülür; E’qd al-Dorar)

 

Bu hədislərdə Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə tibb elmində və dərman hazırlama texnologiyasında baş verəcək fövqəladə inkişaflar nəticəsində görməyən insanların Allahın diləməsiylə şəfa tapıb, gözlərinin görməsinə, xəstəliklərin böyük hissəsinin müalicə ediləcəyinə və bu vəsiləylə ömürlərin uzanacağına işarə edilir.