Hz. Mehdi (ə.s) dövründə azğın sistemlər məhv ediləcək

Naim və Əbu Naim, Əbu Səiddən rəvayət etdi, O dedi: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Zamanın İNKİTAA OLDUĞU (SİSTEMLƏRİN DƏYİŞDİYİ) BİR DÖVRDƏ, Mehdi deyilən bir adam gələcək və lütfkarlığı bol və gözəl olacaq. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Səh. 14)

 

84709850uo5

 

Dünyanın hər yerində quruluş dəyişdi və dəyişir. Ateist, marksist, faşist, imperialist sistemlərin hamısı devrildi. Bu vəziyyətin hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi əsrdə olması Rəsulullahın bir möcüzəsidir.