Hz. Mehdi (ə.s) ərəbcə bilməyəcək

Belə ki, Hakim ət-Tirmizi-kuddisə sırruh “Hatmül-övliya” kitabında hz. Mehdi üçün belə demişdir:

“Necə ki, peyğəmbərlərin sonuncusu olan Məhəmməd-səllallahu əleyhi və səlləmə “Hatemün-nübüvvə” verilmişsə və o bütün peyğəmbərlər üzərinə Allah Təalanın bir hüccəti (şahidi) isə, vəlilərin sonuncusu olan bu vəli (hz. Mehdi) də Axırzamanda elə olacaq.”

 


4

 Muhyiddin İbnul-Ərəbi kuddisə sırruh -həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi- kuddisə sırruh -həzrətlərinin “Hatmül-övliya” da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cevabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

“Buna haqq qazanan, cəddinə (yəni Məhəmməd əleyhissalama) çox bənzəyən bir kimsədir. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ƏRƏBCƏNİ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, LAKİN ƏXLAQI BARƏSİNDƏ ONDAN FƏRQLİ DƏ OLMAZ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), ORTA BOYLU ƏRLƏRDƏNDİR. MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLAYƏT ONUNLA SONA ÇATAR. Onun (HZ. MEHDİ (Ə.S)-ın), adı “Diri” olan bir köməkçisi vardır. Əsli ruhani, görünüşü insanidir.”

 

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yarpağı)

(Nurun Ala Nur Kalblerin Anahtarı Allah-u Teala’nın Buyurduğu, Resulullah Aleyhisselam’ın Duyurduğu KIYAMET Ve ALAMETLERİ ÖMER ÖNGÜT / Hakikat Yayıncılık səh.: 288)