Hz. Mehdi (ə.s) hz. Adəm (ə.s) və hz. Nuh (ə.s) kimi uzunömürlü olacaq

“Həzrəti Mehdi (ə.s)-da əvvəlki peyğəmbərlərin bəzi xüsusiyyətləri var. Bunların arasında HƏZRƏTİ ADƏM (Ə.S) VƏ HƏZRƏTİ NUH (Ə.S)-da OLAN UZUNÖMÜRLÜLÜK də vardır.”

 

(Bihar-ulEnvar, cild 51, AnsariyanYayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh.217)

R0133