İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s)-ın) hakimiyyəti dövründə (mənəvi hakimiyyətində) sülh və təhlükəsizlik dünyanın hər yerinə yayılacaq.

 (Nur surəsi, 55-ci ayə; Yanaabee’ al-Mawaddah, səh. 406; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Münafiqlər və pislik edənlər yox olacaq.

 (E’qd al-Dorar, səh. 195)

bis susleme5

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Sui-istifadə, nizamsızlıq və fəsad tamamilə aradan qalxacaq.

(Muntakhab al-Asar, səh. 157)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Küçələr gecə boyunca belə etibarlı olacaq.

(Səbə surəsi, 18-ci ayə; Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 338 və 345; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 46)

bis susleme5

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) İnsanlar bir-birindən öz həyatı və ya sərvəti üçün qorxmayacaq.

(Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 385; cild 53, səh. 86; Al-Malaahem wa al-Fetan, 204-cü hissə, səh 97; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548; Hilyah al-Abraar, cild 2, səh. 635 Dalaael al-Imaamah’dan köçürülür; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 101 və 247; E’qd al-Dorar, səh. 159)