Axırzamanda texnologiya

İbn Əbu Şeybə, Asim ibn Ömər Becəlidən nəql etdi.

Bir adam (hz. Mehdi (ə.s.)) səmadan adıyla mütləq çağırılacaq və dəlil onu inkar etməyəcək, zəlil ona mane olmayacaq.

(Kitab -ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy- il Axır Zaman, səh. 52)

 

Asim ibn Becəlidən rəvayət edilmişdir:

Göydən bir səs gələcək, onu nə dəlil inkar edəcək və nə də dəlil olmaqdan qalacaq.

(Qiyamət Əlamətləri, səh. 200)

 

Onun adıyla səmadan nida olunacaq və heç kim onun Mehdiliyini inkar etməyəcək.

(Əl-Kavlu’l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 47)

75

Hədislərdə də, Axırzamanda radioya, televiziyaya, telefona, naqilsiz avadanlıqlar, internetə açıq şəkildə diqqət çəkilir. Bu cihazlar və texnoloji inkişafları hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın dünya hakimiyyətləri üçün Allah tərəfindən xüsusi yaradılmışdır. Rəsulullah (s.ə.v)-in 1400 il əvvəl, 2000-ci illərdə olacaq texnologiyanı və texnoloji hadisələri təfərrüatlarıyla hədislərdə bildirməsi çox böyük bir möcüzədir. Bu hədislərin əsl vacib tərəfi möcüzəvi tərəfini meydana gətirir.