Ayədə hər şeyin Allahın nəzarətində olduğu, Onun idarəsi xaricində heç bir şeyin ola bilməyəcəyi və hər insanın Allahın onun üçün təyin etdiyi qədəri yaşadığı xəbər verilir. Dünya yaranandan bəri yaşayan bütün insanların doğumları da, ölümləri də daxil hər iş Allahın izni ilə, Onun təyin etdiyi şəkildə və zamanda baş verir.

Ayənin davamında möminlərin yalnız Allaha təvəkkül etməli olduğu bildirilir. Yer üzündə olan və insanların nəfslərində meydana gələn hər vəziyyət Uca Allahın istəyi xaricində meydana gəlməyəcəyinə görə hər zaman Rəbbimizə təvəkkül etmək, Allahın qullarından istədiyi və adamın yaradılışına da ən uyğun rəftar olacaq. Möminlər hər şeyin əvvəli və sonunun Allah qatında yazılı olduğunu, Allahın yazdıqları xaricində heç kimə heç bir şeyin olmayacağı, necə  harada və hansı iş üzərində olursa olsunlar, Allahın bütün etdiklərini çox yaxşı bildiyini, sonsuz ağılla yaradılmış bir qədərə tabe olduqlarını bilirlər. Bu həqiqəti bilmək və qədərin rahatlığını yaşamaq, Allaha iman etməyin gətirdiyi saysız gözəlliklərdən yalnız biridir. Allahın kainatdakı bütün varlıqlar üzərindəki hakimiyyətini və özü üçün daim ən doğru, ən gözəl və ən xeyirli olanı yaradacağını bilən bir mömin təvəkküllü və təslimiyyətli bir rəftar içində olar. Buna görə də hər zaman rahat və dincdir.images

 

Qarşılaşdıqları hər hadisəni Allahın yaratdığına və Allahın hər şeyi ən gözəl və ən xeyirli şəkildə nəticələndirəcəyinə iman edən möminlər, yaşanan və ya yaşanması ola biləcək hər cür hadisə qarşısında son dərəcə səbirli və təvəkküllü davranarlar. Bu saleh davranışlarının qarşılığını da axirətdə ən gözəl şəkildə almağı ümid edirlər.