ADNAN OKTAR: “O zaman Musa öz qövmünə demişdi: “Ey qövmüm! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. O, sizin aranızdan peyğəmbərlər göndərdi, sizi hökmdarlar təyin etdi və aləmlərdən heç kəsə vermədiyini sizə verdi.” Demək ki, Allah idarəçi də edir, hakim də edir. “Ey qövmüm! Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun və arxa çevirməyin ki, ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz.” İndi də elə deyilmi? Müsəlmanlar İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyini sona qədər müdafiə edəcəklər, geri çəkilməyəcəklər, “ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz” deyir Allah, inşaAllah.

images (6)