Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır …(Bəqərə surəsi, 257)

Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. (Bəqərə surəsi, 257)

 

İnsanın həm dünyada, həm də axirətdə tək bir həqiqi dostu və köməkçisi vardır. Bu dost aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Rəbbimiz, ayədə bu həqiqəti bildirmişdir. Allah hər çətinlikdə qulunun yanındadır və onun köməkçisidir. Doğulduğu gündən öldüyü günə qədər daim onunla birlikdədir. İman edən qulunu hər vəziyyətdə qoruyar.

 

Ayənin davamında, Allah iman edən qullarını qaranlıqdan nura çıxaracağını yəni içlərində olduqları qəflətdən qurtaracağını müjdələmişdir. İnsan iman etmədiyi təqdirdə həyatının böyük bir hissəsini kədər, çətinlik, qısqanclıq, ümidsizlik, kin, nifrət kimi duyğular içərisində keçirir. Ancaq bu qaranlıq ruh halı, Allaha iman edildiyində, sonsuz güc və qüdrət sahibi olan Rəbbimizə təslim olunduğunda bir anda ortadan qalxar. Allah Quranda Özünə iman edənləri hər cür əskiklikdən və səhvdən təmizləyəcəyini xəbər verir.

 

Rəbbimiz Özünü inkar edənlərin (Uca Allahı tənzih edirik) dostunun isə, insanları Allahın yolundan uzaqlaşdırmağa çalışan şeytan olduğunu bildirir. Şeytan özünü dost edən insanları cəhənnəm atəşinə sürüyər. Ayənin sonunda da xəbər verildiyi kimi iman etməyənlər axirətdə sonsuz cəhənnəm əzabıyla cəzalandırılacaq və orada əbədi qalacaqlar.

 

Allaha iman edən, imanında da səmimi olan insanlar isə artıq içində heç məğlubiyyəti olmayan şərəfli və xeyirli bir həyatın içinə girmiş olarlar. Çünki Allah inananlara, din əxlaqına uyğun gəldikləri və sözlərinə sadiq olduqları müddətcə dinc bir həyat nəsib edəcək. İman edənlərə əsl böyük qarşılığı isə cənnətdə verəcəkdir.

images (6)