Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru! (Ali İmran surəsi, 191)

Ayədə möminlərin həyatlarının hər anında Allahı zikr etdikləri xəbər verilir. Möminlər həyatlarının hər anında Allahın razılığını güdər və daim Allahı düşünərlər. Allahın özlərini hər an eşitdiyinin, gördüyünün, ürəklərindən keçənləri belə bildiyinin şüurunda olduqları üçün həmişə Onu məmnun etməyə çalışarlar. Hər an aralarında Allah ilə bir əlaqə vardır. Möminlər üçün Allahı zikr etmək “ən böyük ibadətdir”. (Ənkəbut Surəsi, 45) Möminlər həyatları boyunca bu cür şüurlu hərəkət edərlər. Allahı zikr etmək isə düşünərək və bu düşüncələrini dilə gətirərək olar. Allahın onlara verdiyi nemətləri tək-tək düşünər və nə qədər böyük bir rəhmət içində olduqlarını fərq edərlər. Bu da Allaha olan sevgilərini artırar.

 

Ayənin davamında möminlərin baxdıqları hər yerdə Allahın bənzərsiz yaratmasını gördüklərinə diqqət çəkilir. Kainatdakı canlı-cansız bütün varlıqlar, Allahın üstün yaratma gücünü, sənətini, elmini dərin-dərin təfəkkür etməyimiz üçün yaradılmışlar. Bunların heç biri boşuna yaradılmamışdır. Kainatın hər yeri Allahın yaradılış möcüzələri ilə doludur. Möminlər bitkilərdə, heyvanlarda, dənizlərdə, səmada, kosmosda, torpaqda və ətraflarındakı hər təfərrüatda Allahın təcəllilərini görərlər. Uca Allahın bütün bunları çox üstün bir yaradılışla yaratdığını düşünürlər. Ayədə də bildirildiyi kimi iman gətirənlər bu həqiqətin fərqindədirlər, bütün bunlar üzərində düşünüb Allahın üstün yaratmasını və Ucalığını dayanmadan təsbih edərlər.

 

İman edənlər bununla yanaşı axirət yurdunu da düşünüb, xatırlayarlar. Yuxarıdakı ayənin sonunda da görüldüyü kimi möminlər, Allaha özlərini atəşin əzabından qoruması üçün dua edirlər. Axirət barədə daim qorxu ilə ümid arasında olarlar və dua edərək Allahın rəhmətini istəyərlər. Allahın böyüklüyünü, özlərinin Allaha nə dərəcə möhtac olduqlarını düşünərlər. Ölümün yaxınlığını da heç unutmazlar. Ölümün yaxınlığı onlara Allaha qarşı məsuliyyətlərini xatırladır və bu mövzuya daha dəqiq yanaşmağa çalışarlar. Bu səbəblə möminlər ölümü və axirəti düşündüklərində də Allahı zikr edərlər.

 images (5)