Xeyr, siz dünya həyatını seçib üstün tutursunuz… (Əla surəsi, 16-17)

Allah dünyanı, cənnəti xatırladacaq bir çox gözəl nemətlə doldurmuşdur. Lakin bu gözəlliklərin yanına cəhənnəmə aid olan əksiklik, çirkinlik və qüsurlar qatılmışdır. Əlbəttə, dünya həyatının əksikliyi, bu dünyada gözəl şeylərin olmadığı mənasını verməz.

Dünyada imtahan mühitinin hikməti odur ki, cənnət və cəhənnəmə aid xüsusiyyətlər bir yerdə olur. Bu şəkildə möminlər həm cənnət, həm cəhənnəm haqqında məlumat əldə edər, həm də özlərini dünyadakı qısa və keçici həyata həsr etmək əvəzinə, həqiqi, qüsursuz, tam və sonsuz bir həyat olan axirətə yönələrlər. Allahın qulları üçün seçib bəyəndiyi həyat da elə bu axirət həyatıdır. Axirət Quran ayələrində insanların həqiqi və əbədi yurdu olaraq təsvir edilir.

Ancaq ayədə də bildirildiyi kimi bəzi insanlar dünya həyatını axirətdən üstün tutarlar. Bu insanlar dünyada mükəmməl bir həyat qurulacağını zənn edərlər. Dünya həyatına xas böyük qüsur və əksiklikləri isə son dərəcə təbii xüsusiyyətlər hesab edərlər. Məsələn, xəstə olmaq bir çox insana təbii gəlir. Eyni şəkildə yorğunluq, ağrı-acı, çətinlik kimi anlayışlar da adi şəkildə qarşılanar. Halbuki, dünya həyatına aid bütün əksiklikləri Allah çox böyük hikmətlərlə yaratmışdır. İnsana düşən bu hikmətlər üzərində dərindən düşünmək və bunlardan ibrət almaqdır. (Kütüphane Net)

2008-11-07 15:25:04

images (5)