Peyğəmbərimiz (s.ə.v) müsəlmanların diqqətini münafiqlərə çəkir

Əli İbn Əbu Talibin (Kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (səllallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur:

“MƏN ÜMMƏTİM HAQQINDA BİR MÖMİN VƏ YA MÜŞRİKDƏN QORXMURAM. ÇÜNKİ, MÖMİNLƏR  (pis əməllərdən) İMANI ƏNGƏLLƏYƏR. MÜŞRİKLƏR DƏ KÜFRÜ DƏF EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHAT OLURAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏCƏK ŞEYLƏR SÖYLƏYƏR , AMMA  XOŞUNUZA GƏLMƏYƏCƏK İŞLƏRİ EDƏR. ”  (Hədisi Təbərani, əl-Mucəmul-övsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemikası, səh. 512)

0282

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində müsəlmanların diqqətləri “dilbaz münafiqlər” olaraq xarakterizə etdiyi kəslərə çəkmişdir. Bilindiyi kimi, münafiqlər müsəlmanlar arasında hiyləgər kimi yaşayıb onlara özlərini müsəlman kimi tanıdan, onların imkanlarından istifadə edən və mənfəət qazanmaq məqsədində olan kəslərdir. Əslində Allaha iman etmədikləri halda özlərini iman etmiş kimi göstərən münafiqlər hz. Mehdi (ə.s) dövründə də, hz. Mehdi (ə.s)-ın 313 nəfərdən ibarət camaatı içində də olacaqlar. Necə 1400 il əvvəl sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və səhabələrinə qarşı münafiqlik içində olarlarsa, eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s) və camaatındakı səmimi müsəlmanlara qarşı da eyni hiyləgər hərəkətlərlə İslama qarşı mübarizə edəcəklər. Günah, fəsad və qarışıqlıq çıxarmaq, müsəlmanları bir-birlərinə qarşı qoymaq, dini və müsəlmanları (haşa) özlərincə lağ etmək kimi üsullar istifadə edərək İslama qarşı mübarizə edəcəklər.

Quranda münafiqlərin danışma üslubları Allahın diqqət çəkdiyi bir istiqamətləridir:

Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir, danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan. Halbuki, onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidirlər. Onlar hər bir səs-küyün özlərinə qarşı olduğunu sanırlar. Onlar düşməndirlər. Sən onlardan çəkin! Allah onları məhv etsin, necə də haqdan döndərilirlər! (Munafiqun surəsi, 4)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində ayədə olduğu kimi münafiqlərin bu tərəflərinə diqqət çəkmişdir. Danışılan  kəslər  danışqanlıqlarını və hazırcavablılıqlarını dinin lehinə deyil, İslamın əleyhinə istifadə edərlər. Din və müqəddəs dəyərlərlə əlaqədar olaraq lağ üslubuna keçərlər, nalayiq zarafatlar edərək insanları güldürmə səyi içində olarlar. Ancaq bu etdikləriylə əslində Qurana və Allahın dininə qarşı hiyləgərcəsinə mübarizə edər və inkar edənlərin müsəlmanlara qarşı etdikləri mübarizədə onlara dəstəkçi olarlar.