Tövratda mehdiyyət dövrünə işarələr

Rəbb “İsrail xalqıyla və yəhudi xalqı ilə yeni bir anlaşma edəcəyim günlər gəlir.”  deyir, “atalarını Misir torpağından çıxarmaq üçün əllərindən tutduğum gün onlarla etdiyim müqaviləyə bənzəməyəcək … “(Yeremya, 31:31-32)

“Yeni bir əhdləşmə” ya da başqa bir sözlə “yeni bir əhd” vurğusunun xristianlığa işarə etmədiyi aydındır. Xristianlıq üçləmə düşüncəsi içərisində tövhid inancından uzaqlaşmış, Allahın razı olmadığı bir xəttə gəlmişdir. Bu səbəblə bu ifadənin xristianlığa və İncilə işarə etmədiyini asanlıqla deyilə bilər.

Bu səbəbdən İsrail xalqıyla sonrakı bir tarixdə ediləcəyi ifadə edilən bu yeni müqavilənin xristianlarla deyil, müsəlmanlarla ediləcəyi aydın olur. Burada keçən yeni əhd isə Qurandır. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

“BUNDAN BELƏ KİMSƏ QONŞUSUNU VƏ YA QARDAŞINI “RƏBBİ TANIYIN” DEYƏ ÖYRƏTMƏYƏCƏK. ÇÜNKİ, KİÇİK-BÖYÜK HAMISI MƏNİ TANIYACAQ “- DEYİR  RƏBB. “ÇÜNKİ, GÜNAHLARINI BAĞIŞLAYACAĞAM, GÜNAHLARINI  ARTIQ ANMAYACAĞAM.” (Yeremya, 31:34)

Tövratın Yeremya hissəsindəki bu sözdə keçən “Çünki, Məni kiçik-böyük hamısı tanıyacaq” ifadəsi də bütün İsrail xalqının toplu olaraq iman edəcəyi bir dövrə işarə edir. Bu dövr Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müjdələdiyi axırzamandır. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisi-şəriflərində bütün yəhudilərin axırzamanda iman edəcəkləri və müsəlman olacaqları xəbər verilir. Üstəlik, “Bundan belə kimsə qonşusunu və ya qardaşını “Rəbbi tanıyın” deyə öyrətməyəcək” ifadəsi də yenə axırzamanın bir xüsusiyyətinə işarə edir. Çünki, göstərilən vaxt gələndə yəhudilərin hamısı heç bir təzyiq altında olmadan tamamilə öz razılıqlarıyla, istəyərək müsəlman olacaqlar. Sözün davamındakı “Çünki, günahlarını bağışlayacağam, günahlarını artıq anmayacağam” ifadəsi də yəhudilərin müsəlman olacaqları xəbərini dəstəkləyən bir başqa ifadədir. Necə ki, iman edib saleh əməllər edildiyi halda Allahın keçmiş günahları bağışlaması İslamda yer alan bir anlayışdır.

 

 

R0334