İncildə hz. Mehdi (ə.s) dövründə yaşanacaq dünya hakimiyyətinə işarə edən sözlər

Sizlər peyğəmbərlərin varisləri, Allahın atalarınızla etdiyi müqavilənin varislərisiniz. Necə ki, Allah İbrahimə belə demişdi: “Sənin soyunun vasitəsiylə yer üzündəki bütün xalqlar mübarək hesab ediləcəkdir.” (Həvvarilərin işləri,3:25)

…İbrahimin və soyuna dünyanın varisi olma vədi mübarək qanun yoluyla deyil, imandan gələn salehlik yolu ilə verildi. (Pavlustan romalılara məktub,4:13)

Mübarəklərin dünyanı mühakimə edəcəyini bilmirsiniz?…(Pavlustan korinflilərə məktub,6:2)

Onlar Allahın…kahinləri (din adamları) olacaq, Onunla birlikdə…rahatlıqla yaşayacaqsınız . (Vəhy, 20:6)

Məsih belə dedi: “Artıq mən sizinlə çox danışmayacağam. Çünki, bu aləmin rəisi gəlir. Məndə əsla onun əlaməti yoxdur.”(Yəhya,14:30)

Zəkəriyyə peyğəmbərini rəisi ilə əlaqədar məlumatı: qədim dövrlərdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərinin ağzından bildirdiyi kimi, qulun Davudun nəslindən bizim üçün güclü bir xilaskar çıxardı. Düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən qurtuluşumuzu təmin etdi.(Luka,Bap1,69-70)

Faraklid gələndə bütün aləmi səhvlərinə görə qınayar və onları tərbiyə edər. (Yəhya,16:8)

Kuran