Əhəmiyyətli məsələlərdən biri də budur ki, bəzi nur tələbələri, Ustadın hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edərkən istifadə etdiyi Mehdi və Mehdi Ali-Rəsul sözlərini bir-birindən ayrı mənada ifadə etmiş kimi iddia edirlər. Mehdi sifətinin Mehdi Ali-Rəsul sifətindən daha aşağı bir məqamı kimi ifadə edirlər, çünki Ustadın bəhs etdiyi Mehdi Ali-Rəsul ifadəsində keçən “Rəsul” sözünün “əsər verilən” yəni əsərə sahib çıxacaq, əsərdən istifadə edəcək olan şəxs mənasında olduğunu bildirir. Buna görə də İmam Rəbbani Həzrətləri, Gilani Həzrətləri, Mövlana Xalid və Ustad Həzrətləri “əsərin sahibi olan mücəddidlər” ifadə etdiyini iddia etmişdirlər. Axırzamanın Mehdisi isə Ustadın hazırladığı əsərlərdən faydalandığına görə əsər sahibi ola bilməyəcək, bu səbəblə də Mehdi peyğəmbər olmayacaq.

 

Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisi-şəriflərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın əlində öz hazırladığı böyük əsərlərinin olacağı və inkar edənlərə qarşı bu nəhəng əsərlərlə fikri bir mübarizə aparacağı bildirilmişdir:

 

Mən əsfarla (böyük kitablarla) mübarizə etmədikcə dünya getməz (qiyamət qopmaz) … Onlarla fikri mübarizə etmək üçün Allah yolunda döyüşən, laimin levmindən (yəni başqasını pisləyən dedi-qodudan, qınayanın qınamasından) möminlərin seçilmişlərindən olan Hicaz əhli yola çıxacaq və KONSTANTİNOPOL  İLƏ  RUMİ  (ROMANI) TƏSBEH VƏ  TƏKBİRLƏ  FƏTH EDƏCƏKLƏR  … O şəhərin divarları bir-bir yıxılacaq… “ (İbni Mace ve Hakim)

 

Yenə İmam Sadiqdən (r.ə) və bir hədisi-şərifdə də rəvayət olunur ki, Hz. Mehdi (ə.s)-ın üzərində qızılı-zərli möhür olan kitablarıyla böyük bir təbliğ fəaliyyəti göstərəcəkdir.

 

İmam Sadiq deyir: “Qaim (Hz. Mehdi (ə.s.)) müəyyən bir geyim geyindiyində Peyğəmbərin (s.ə.v) qızıl möhürlə möhürlənmiş məktubunun (kitabının) möhürünü çıxardaraq (qapağını açaraq) insanlara yüksək səslə oxuyacaq.
(Bihar’ül Envar, 52-ci cild, s.326)

 

Əgər bu məntiq  əsas götürülsə idi, Ustadın özündən əvvəl gələn Əbdülqadir Gilani Həzrətlərinin, İmam Rəbbani Həzrətlərinin, Mövlana Xəlil-i Bağdadi Həzrətlərinin və özünün bu üç vəzifəni bir-bir yerinə yetirmək surətiylə Axırzamanın böyük Mehdisini meydana gətirdiklərini risalələrdə ifadə etmiş olardı. Halbuki, tam əksinə, Ustad Axırzamanın böyük Mehdisi zühur etdiyində onun artıq vəfat etmiş olacağını, hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrini qəbrindən seyr edib Allaha şükür edəcəyini ifadə etmişdir:

 

… AXIRZAMANDA, HƏYATIN GENİŞ DAİRƏSİNDƏ, ƏSL SAHİBLƏRİ, YƏNİ, MEHDİ VƏ ŞAGİRDLƏRİ CƏNABI HAQQIN  İZNİ İLƏ GƏLƏR, O DAİRƏNİ GENİŞLƏNDİRƏR VƏ O TOXUMLAR SÜNBÜLLƏNƏR. BİZLƏR DƏ QƏBRİMİZDƏ SEYR EDİB ALLAHA ŞÜKÜR EDƏRİK.
 (Kastamonu Lahikası, səh. 72, Tarihçe-i Hayat, səh. 258, Hizmet Rehberi, səh. 267, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 153)

 

Yenə hz. Mehdi (ə.s.) üçün özündən sonrakı bir dövrdə zühur edəcəyini bildirən onlarla ifadəsi risalələrdə  yer alır.

3 (2)