ALLAH TƏALA ONUNLA (HZ. MEHDİ (Ə.S.) İLƏ) insanların arasına bir örtü çəkər, ONLAR ONU GÖRƏR, AMMA TANIMAZLAR.

 

(Kemalu’d-din c.2 sf.351)

 3