Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi orta boylu olacaqdır

Muxyiddin İbnül-Ərəbi–Allah onun sirrini müqəddəs etsin-həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-Allah onun sirrini müqəddəs etsinhəzrətlərinin “Hatəmül-övliya”da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cavabül-Müstəqimadlı əsərində belə buyurmuşdur:

“(Hz. Mehdi (ə.s)), … O, ORTA BOYLU İGİDLƏRDƏNDİR….”.

 

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)

         37sl9