Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (1 Yanvar 2013; 22:30)

“Mehdi (ə.s) dua etdiyində, Allaha İbrani dilində də dua edəcək”. [Gaybeti Numanı, səh. 326]

 

Yəhudilər coşacaqlar, inşaAllah. Hədisdir.

 

“İmam Mehdi ilə birlikdə Musa peyğəmbər (İsrail) millətindən də insanlar çıxacaq”. [əl-İrşaad əl Müfid et Tusi, səh. 402]

 

“Sanhedrinin öndə gələnləri, bir çox dindar yəhudi Mehdi (ə.s)-a dəstək olacaqlar”. Bunu peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurur:“Əlimizdə Əl Cefir var”. “Onlar Əl Cefir nədir bilirlərmi? Mən də soruşdum, Əl Cefirdə nə vardır?Peyğəmbərlərin məlumatları və onların ümidlərini yerinə yetirənlər ilə keçmişdəki İsrail alimlərinin məlumatları vardır.”

Mehdi (ə.s) bu məlumatları haradan çıxaracaq? Tövratdan, Tövratın pozulmamış qisimlərindən çıxaracaq. Deməli, Mehdi (ə.s) Məsihlə əlaqədar, Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar məlumatları xalqa eşitdirəcək, açıqlayacaq.

 

“Peyğəmbər (s.ə.v)-in ailəsindən Məhəmməd Mehdi Qaim çıxdığında Davud və Süleymanın şəriətinə görə hökm edəcək”.

“Davud və Süleymanın şəriətinə görə hökm edəcək”. Yəni Qurandakı hz.Davudun və Süleymanın şəxsiyyətini, ruhunu, xarakterini, əxlaqını, inancını, anlayışını tətbiq edəcək. Çünki Tövratda Mehdi (ə.s) Davud oğlu deyə keçir. Mehdi (ə.s) hz.Davudun soyundan olacaq.

 

“Mənim soyumdan biri çıxıb Davud soyuna aid hökmlərlə hökm etmədikcə, dünya sona çatmayacaq”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurur ki: “Mehdi (ə.s) hökmü Qurandan götürərək hz.Davud kimi ədalət paylayacaq”, inşaAllah.

 

İmam Əli (r.ə) məşhur divanında hz.Mehdi və bəzi axırzaman hadisələrindən bəhs etmişdir. Bu divanın Müştəkzadə şərhindən bir qismi belədir:

 

“Tərcüməsi: Oğlum! Türklər cuş etdiklərində, yəni coşduğunda Mehdi-i Adilə müntəzir ol… Gözlə”.

“Allah rizası üçün nəfsim ona fəda olsun” deyir. “Mehdi (ə.s)-ı məqbul bil” deyir. Onu qiymətsiz zənn etməyin, ona tabe olmağa tələsin. Bağlanmaqda tələsin. Onun cəddi Məhəmməd (s.ə.v) ilə adaşdır. Mənaya baxın, diqqət yetirin. Onun adı peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in cəddində var, deyir. Yəni Bən-i Adnan. Hz.Əli  divanında bunu deyir. Bən-i Adnan. “Bən-i Adnanla adaşdır” deyir. Hədislərdə peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz.Mehdi (ə.s) “adı adıma, atasının adı atamın adına bənzəyər”  deyə buyurur. Hz.Əli (r.ə) də bu mənanı açıqlayır. Hz.Əli (r.ə): “Mustafa Adnan peyğəmbər” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in adı Mustafa, soyadı Adnandır.

 47_flying