Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (8 Yanvar 2013; 10:30)

SEVGİSİZ İNSANLAR HƏLAK OLACAQ, SEVGİSİZ İNSANLAR ÇOX ŞEYİ İTİRƏCƏK. SEVƏNLƏR DÜNYA HAKİMİ OLACAQ. Sevənlər cənnətdə ən gözəl həyatı yaşayacaqlar. Sevənlər Allahın dostudur. Sevgisizlər şeytanın dostudur. ALLAH SEVGİSİZ İNSANLARIN İÇLƏRİNDƏKİ BÜTÜN YAXŞI ÜSTÜNLÜKLƏRİ GÖTÜRMÜŞ, YALNIZ PİS ÜSTÜNLÜKLƏRİ BURAXMIŞ. SEVGİSİZ İNSANLARA EQOİZM, TƏKƏBBÜRLÜK HİSSİ, AXMAQLIQ, NURSUZLUQ VERİLMİŞDİR. SEVƏNLƏRƏ İSƏ NUR, BƏRƏKƏT, BOLLUQ, YAXŞILIQ, GÖZƏLLİK, SEVİNC, ALLAH RAZILIĞI, RƏHMƏTİ VƏ CƏNNƏT VERİLMİŞ, MAŞALLAH.

 

“Şübhəsiz ki, o (Quran) sənin üçün və sənin qövmün üçün şərəfdir (şərəfli bir xatırlama, öyüd-nəsihətdir). Siz (qiyamət günü Allahın əmrlərinə dünyada necə əməl etdiyiniz barədə) mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!” ( Zuxruf Surəsi, 44)

Yalnız Qurandan sorğu-sual olacaqsınız, deyir. Əbcədi 2013-cü il tarixini verir. Deməli, 2013-cü ildə Quranın kafiliyi (yetərli olması) ortaya çıxacaq. 2013-cü il Quran ili olacaq, bu ayə ona işarə edir, inşaAllah.

 

“Xalqı, islah edən kəslər (əməlisaleh) ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak etməz”. (Hud Surəsi, 117)

“Xalqı, islah edən kəslər (əməlisaleh) ikən”, yəni mehdiyyət fəaliyyətdə ikən, mehdiyyəti təbliğ edərkən. Baxın, “Xalqı islah edən kəslər ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak etməz”. Yəni “təbliğ davam edirsə, mehdiyyət varsa oranı yıxmaram”-deyir Cənabı Allah. Əbcədi 2020-ci il tarixini verir.

mekan1