Hz. Mehdi (ə.s)-ın qabaq dişləri parlaq olacaq

Bir başqa hədisdə həzrəti Əli (ə.s) təkrarən İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edər:

“…Qabaq dişləri parlaqdır …. “33

[Yenabi-ül Mevedde, s. 423]