21 dekabrda dolça bürcünün hakimiyyətə keçdiyi tarixdir eləcə də, mehdiyyətin hakimiyyət tarixidir. Yəni dünya, ruhani elektromaqnit sahənin içərisinə girəcək. Dəccaliyyətin elektromaqnit sahəsi aradan qalxır. Onun yerinə Mehdi (ə.s)-ın elektromaqnit sahəsi dünyanı bürüyəcək. Bunu hiss etməyə başlayacaqsınız. Bunu görəcəksiniz. Yəni saat 24:00-dan etibarən bədənlərinizdə, ruhunuzda hiss edəcəksiniz. Yəni dəccaliyyətin insanların üzərindəki mənfi elektriki qalxacaq, bitmək üzrədir. Artıq dolça bürcü, mehdiyyətin ruhani sahəsi dünyaya hakim olacaq. Allah “Hadi” ismiylə artıq təcəlli edir. Allahın “dəlalətə salan” adı vardır. O ortadan qalxır. Onun yerinə Hadi ismi hakim olacaq inşaAllah.


“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda, Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun suda əriməsi kimi əriyər
. Əgər İsa (ə.s) onu buraxmış olsaydı onsuz da o öz-özünə həlak olardı.”

 blue-12

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Bilirsiniz ki, Fələstinlə İsrail döyüşəcəkdi. Son anda dayandırıldı. Hər ölkə öz üstünə götürür. Bu döyüşü dayandıran Kral Məsihdir. Döyüşü dayandıran Şilohdur. Yəni Mehdi (ə.s)-dır. Nə Misirlə, nə də heç bir yerlə əlaqəsi var. Neçə adam birdən ortaq olur. Heç birisi deyil. İsrail, Misirin sözünü əsla dinləməz. Elə bir şey yoxdur. Kral Məsihin, Şilohun tələbi üzərinə dayandırılmışdır.

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Məryəm oğlu İsa müdaxilə edir. “Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun suda əriməsi kimi əriyər.” Yəni onun var olduğunu bildiyində psixoloji olaraq çökür. “Əgər İsa (ə.s) onu buraxmış olsaydı onsuz da o öz-özünə həlak olardı”  deyir. İsa Məsihin  varlığı, onun çökməsi üçün kifayətdir.

 

Mehdi zühur edəndə, çıxanda başında bir sarıq olacaq. Bir münadi, “Bu, Allahın xəlifəsi olan Mehdidir, ona uyun” şəklində səs edəcək.

 

Bax, peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədislərin, “Əhməd İbni Həcəri Məkki  həzrətlərinin əsərində, Gözlənilən Mehdi Əlamətlərində, əl-Kavlul Müxtəsər Fi Alametil-Mehdiyyil-Muntazarda” olduğunu deyir. İnkarı mümkün deyil. Əhli sünnə olsun, şiə olsun kimsənin inkar edə bilməyəcəyi bir qaynaqlardır. Başlanğıcında “Mehdi zühur edəndə, çıxanda”. Yəni zühurunun ilk illərində, ilk çıxışında “başında bir sarıq olacaq.” Bax, ilk çıxışında deyir, sonunda, ortasında demir.

sqr05eft0