De: “Həmd olsun Allaha! O Öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir!” (Nəml surəsi, 93)

 

De: “Həmd olsun Allaha! Əlhəmdülillah. “O Öz dəlillərini sizə göstərəcək,” Mehdi (ə.s)-ı, İsa Məsihi. İsa Məsihlə əlaqədar  üç dənə ayə var, dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar 10-dan çox ayə var. siz də onları tanıyacaqsınız. “-deyir Allah. Mən göstərəcəyəm sizə, siz də tanıyacaqsınız ayələrimi-deyir. Sənin Rəbbin, etdiklərinizdən qafil deyil. Yəni fırıldaqların, saxtakarların etdiklərinin hamısını bilirəm, -deyir Allah. O sizə ayələrini göstərəcək. Hansılarını? Dabbətül ərz, duhanın (duman) zühuru, Mehdi (ə.s)-ın çıxışı, İsa Məsihin enişi. Bunların hamısını görəcəksiniz, -deyir Allah, “görüb tanıyacaqsınız.”

mekan1