Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (18 Noyabr 2012; 13:00)

SÜLHÜN XÜSUSİ BİR DİLİ VARDIR. SÜLHÜN DİLİNDƏ ƏSƏBLƏŞDİRMƏK, HİRSƏ TƏHRİK ETMƏK OLMAZ. QURANIN CİDDİ, YETKİN, NƏCİB ÜSLUBUYLA YAXINLAŞMAQ LAZIMDIR.

 (Yeşaya 65:25)

 

Rəbb belə deyir: “Qurdla quzu birlikdə otlayacaq, Aslan mal kimi saman yeyəcək. İlanın yeməyi isə torpaq olacaq. Müqəddəs dağımın heç bir yerində kimsə zərər verməyəcək, yox etməyəcəkdir.”.

 

“Qurdla, quzu birlikdə otlayacaq.” Yəni ən zalım insan belə quzu kimi olacaq, onlarla birlikdə olacaq mənasını verir. “Aslan mal kimi saman yeyəcək.” Yəni  parçalayıcı xüsusiyyətini itirər, məqbul, zərərsiz hala gələr. Tövratın çox gözəl bir dili vardır. Cənabı Allah belə bir gözəl dillə izah etmişdir. “İlanın yeməyi isə torpaq olacaq.” Yəni, heyvan udmaz, zərər verməz. Sistem dəyişər. Küçələrdə əzən və əzilən sistemi var, bu əzən və əzilən sistem, vəhşi kapitalist sistemin tənqididir. Necə ki, böyük balıq kiçik balığı udar deyərlər. Allah, bu sistemin ortadan qalxacağını deyir.

222_223_happiness