Tövbə surəsi, 85-ci ayə

 

Onların nə mal-dövləti, nə də oğul-uşağı səni heyrətə salmasın. Allah bununla onlara (münafiqlərə) ancaq dünyada əzab vermək və kafir olduqları halda, canlarının (çətinliklə) çıxmasını istəyər.

“Onların nə mal-dövləti, nə də oğul-uşağı səni heyrətə salmasın ” Onsuz da insanların çoxu həmişə mal və övlad arxasınca qaçarlar. Hər kəs “Rahatlığımıza baxaq” deyir. “Çoxlu pul qazanaq, ticarətimizdə olaq.” Allah, İslam Birliyini və Ona aşiq olmamızı istəyir. Onlar isə: “Yox. Biz belə rahatıq” deyirlər. İslam Birliyini, Allaha aşiq olmağı istəmədikdə bu halda, sürünəcəksən. “ Allah bununla onlara (münafiqlərə) ancaq dünyada əzab vermək ” Yəni, malına görə dərdə düşür. Ay çek ödənmədi, sənəd ödənmədi, mallar gəlmədi və.s kimi şeylərə görə  əsəbləri pozulur. Övladı olur, övladı gərgin həyat yaşayır. Nə bilim məktəbdən dönmədi, bunu etmədi, onu etmədi, dərsləri necə olacaq, məktəbə daxil olacaqmı? Bu mövzulardan əsəbləri pozulub, xəstə olarlar. Ürək xəstəsi olar, dəli olar. Allah bunları əlbəttə ki, küfr edənlər üçün deyir.

 

Tövbə surəsi, 91-ci ayə

Allaha və Onun Peyğəmbərinə sadiq qalıb xeyrə çağıranlar olmaları (heç bir pisliyə meyl etməmək) şərtilə, acizlərə (qocalara və anadan gəlmə zəiflərə), xəstələrə və (cihad yolunda) sərf etməyə bir şey tapa bilməyənlərə (cihadda öz xərcini təmin etməyə qadir olmayanlara döyüşə getməməkdə) heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri də (üzrlü səbəbə görə evdə qaldıqda) məzəmmət etməyə heç bir əsas (lüzum) yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!

” Yaxşı işlər görənləri də (üzrlü səbəbə görə evdə qaldıqda) məzəmmət etməyə heç bir əsas (lüzum) yoxdur.”  Daim onların lehinə bir vəziyyət vardır. “Allaha və Onun Peyğəmbərinə sadiq qalmaq (heç bir pisliyə meyl etməmək) şərtilə, acizlərə (qocalara və anadan gəlmə zəiflərə), xəstələrə və (cihad yolunda) sərf etməyə bir şey tapa bilməyənlərə (cihadda öz xərcini təmin etməyə qadir olmayanlara döyüşə getməməkdə) heç bir günah yoxdur.” Amma şərt var. Allaha və elçisinə eşqlə sadiq olmalıdır. Allah: “Xeyirə çağıranlar olmaları şərtilə” deyir. Yəni təbliğatçı olmalıdırlar. Allah  onlara: “niyə mal vermədin, niyə bunu etmədin?” deməyəcəyəm deyir. Amma təbliğ etməsi və Allaha aşiq olması şərtdir. Yəni təbliğ etməsi şərtdir.

Kuran