Hz. Mehdi (ə.s)-ın alnı parlaq olacaq

Əbu Səid əl-Hudri, Allahın Elçisi (s.ə.v)-dən nəql edir : “Şübhəsiz Uca Allah mənim nəslimdən və Əhli Beytimdən … parlaq alınlı birini çıxardacaq, beləcə o da yer üzünü ədalət, rifah və iqtisadi bərabərlik ilə dolduracaq.

(İkdüd Dürer fi Əkbər-i Muntazar, səh. 101)

32a