364189-3-4-38a88Hz. Mehdi (ə.s.)ın tələbələrinin imanı çox qüvvətli olacaqdır

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələri heç bir şübhə etmədən Allaha qarşı dərin bir iman sahibi olacaqdırlar. Bu xüsusiyyətləri ilə də cəmiyyət içində diqqət çəkəcəkdirlər.

“Hz. Mehdi (ə.s.)-ın köməkçilərinin, Allah haqqında zərrə qədər şübhələri olmayacaq və Allahı necə tanımaq lazımdırsa, elə də tanıyacaqlardır.” (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cild:1, sayfa:65)

Onlar hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələri ilahi qorxudan ürpənərlər. (Mikyaal al-Makaarem, cild 1, Səh. 65)

 

Hədislərdə, həmçinin, hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələrinin gecələrini ibadətlə keçirdikləri də bildirilmişdir:

 

Onlar hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələri gecələri abid, gündüzləri isə aslan kimi olacaqdırlar. (Mikyaal al-Makaarem, cild 1, Səh. 65)

Gecələrini rahatlıq içində keçirmək yerinə onlar (hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələri) Rəblərinə ibadət edərlər. (Mikyaal al-Makaarem, cild 1, Səh. 65)

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələrinin mənəvi yönləri çox güclü olacaqdır

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələrinin mənəvi yönləri son dərəcə inkişaf etmiş, dərin iman sahibi, səmimi ürəklə Allaha təslim olanlar olacağı bildirilir.

 

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələrinin ruhları lampa kimi işıqlıqdır, onlarin ürəkləri də işıqlanmışdır. (Mikyal el-Mekarim, Cild:1, səhifə: 65)

Onun (hz. Mehdi (ə.s.)) tələbələrinin təbiəti saf və qüsursuz olacaqdır. Riyakarlıqdan və bütün digər çirklərdən təmizlənmiş olacaqdırlar. (Bihar-ül Envar, cild 52, Səh. 35)

 

Hz. Mehdi (ə.s.)-ın vəsilə olması ilə bu kəslərin Allah sevgiləri və Allah qorxuları son dərəcə güclü olacaqdır.

Onlar (hz. Mehdi (ə.s.)-ın tələbələri) hər şeyə qadir olan Allaha tamamilə təslim olacaqdırlar. (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 35 & Səh. 311  Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (a.s.)’dan aktarıyor.)

Onların (hz. Mehdi (ə.s.)ın tələbələrinin) ürəkləri pislik, qısqanclıq və ədavətdən təmizlənmiş və qüsursuz olacaqdır. (Bihar-ül Envar, cild 52, Səh. 35)

 1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

 

Hz. Mehdi (ə.s.)n köməkçilərinin bir qismi ərəbcə biləcəkdir

HZ. MEHDİ (Ə.S.)-ın köməkçİlərİ Ərəb olmayacaqdır. Digər millətlərdən olacaqdır. Lakin ərəbcə danışacaqdırlar. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)

 hqdefault

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s.)-ın köməkçilərinin ərəblərdən deyil, başqa bir millətdən olduqları; ancaq ərəbcə bildikləri aydın olur.