Hz. Mehdi (ə.s)-ın çiyinləri arasında tünd rəng bir ləkə (xal) olacaqdır

… İmam Məhəmməd Bəkir (ə.s) və ya İmam Cəfər-i Sadiq (ə.s) demişdir ki: Hz. Mehdi (ə.s)-ın iki əlamət vardır, Qaim (ə.s) başında bir ləkə (xal) olacaq, çiyinlərinin arasında reyhan yarpağına oxşar tünd rəngdə bir ləkə (xal) olacaq.”

[Qeybəti-ül Numani]

 

41

Bir başqa hədisdə Həzrəti Əli (ə.s) təkrar İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edir: “… SAĞ DİZİNDƏ BİR XAL VARDIR. “

[Yenabi-ül Məvəddə, s. 423]