Hud surəsi, 109-cu ayə

 

“Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik.”

Əvvəlki ataları da darvinist düşüncəli olmuş. Şumerlər dövründə də darvinist düşüncədə olmuşlar, qədim Misirdə də, qədim Yunanıstanda da darvinist düşüncədə olmuşlar. Ayədə nə deyir: “Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik.”  Təkamüllə əlaqədar inancları nədirsə, axirətdə cəhənnəmdə də eyni təkamül inancına uyğun qarşılıqlarını alacaqlar.

загруженное (2)