Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (18 Yanvar 2013; 13:30)

Kəhf surəsi, 80-ci ayə

 

“Oğlan uşağına gəldikdə, onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq.”

Quran, bir hadisə olmadan əvvəl başlanğıcında tədbir görülməsinə diqqət çəkir. Ammam Xızır (ə.s) orada tamamilə vəhyə əsaslanaraq hərəkət edir .Yəni öz qənaətiylə hərəkət etmir. Onsuz da sonra hz. Xızır (ə.s) gördüyü bu işləri öz ixtiyarı ilə deyil, Allahın vəhyilə etdiyini söyləyir.

 

Kəhf surəsi, 81-ci ayə

 

“Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin.”

Quranda Mehdi (ə.s)-a çox işarələr vardır. Mövzudan mövzuya keçilir, davamlı Mehdi (ə.s)-a diqqət çəkilir. Məsələn, Allah, Zülqərneyn hekayəsində, Xızır hekayəsində, Kəhf surəsində Mehdi (ə.s)-ı izah edir.

 

 

Kəhf surəsi, 82-ci ayə

 

“Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Ataları əməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!”

“Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı.” İki yetim uşaq, hz. Mehdi (ə.s) ilə hz. İsa (ə.s)-a işarə edir. “Xəzinələr”, yəni hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığı və bütün müqəddəs əmanətlər. Hamısının ortaya çıxacağına işarə edən bir ayədir. “Ataları əməlisaleh adam olmuşdur.” Bu da hz. İbrahim (ə.s)-a işarə edir, inşaAllah.

R0050