Hz. Mehdi (ə.s) xasiyyəti və əxlaqı ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə oxşayacaq

Əbu Saleh Saib, Əl-Fitan adlı əsərində Həzrəti Möminlərin Əmiri  (s.ə.v)-dən nəql etmişdir: “Həzrəti Mehdi (ə.s) görünüş, əxlaq, xasiyyət və üstün fəziləti ilə Allahın elçisi (s.ə.v)-ə çox oxşayacaq.”

[Əl-Melahim və Əl-Fitan, hissə 79]

54abmf