Şuəra surəsi, 34, 27-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: 34-cü ayə: Firon deyir ki; “ətrafındakılara dedi ki: “Eşidirsinizmi? (Musa:) Dedi ki: “O sizin də Rəbbiniz, keçmişdəki atalarınızın da Rəbbidir” deyir Hz. Musa (ə.s.)

 

 27-cü ayə: “Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!” Fironun ilk söylədiyi söz budur.” Dəliliklə ittiham edir. Bütün peyğəmbərlər, bütün Allah yolunda mübarizə edənlərə əvvəl bir dəlilik böhtanı olar, iddiası olar. Cübbəli də mənə ilk söylədiyi şeylərdən biri dəli olmamla əlaqədar idi. İltifatlarından biri dəliliyimlə əlaqədar idi. Bədiüzzamana da, bilirsiniz, dəlilik böhtanı atılmışdır. Demək ki, həm peyğəmbərlərə, həm peyğəmbərə tabe olan, onların tələbələrinə, peyğəmbərə heyran olan mücahidlərə, Allah yolunda cəhd göstərənlərə də bu tərz böhtanlar atılar, inşaAllah.

 images (5)