Şuəra surəsi 28-34-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: 28-ci ayə: Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa” , deyir Hz. Musa (ə.s). Demək ki, ağıl istifadə etmək çox əhəmiyyətlidir. Ağıl, dərin düşünmək çox əhəmiyyətlidir. “Bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”

 

29-cu ayə: “(Firon) dedi ki: And olsun” bir də and içir. Onun da özünə xas, demək ki, küfrün də andı var, kafiranə and da var. Əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram!” Demək ki, Mehdilər həbsə girərlər. Demək ki, Mehdilərin qarşılaşacağı hadisələrdən biri də həbsdir. Hz. Yusuf (ə.s) necə həbsə atıldısa, Hz. Musa (ə.s)-ı da o dövrün dəccalı, həbsə atmaqla təhdid edir. Rəvayətlərdə də, Mehdi (ə.s)-ın həbsə girəcəyi bildirilir. Qaim, ləqəbi də oradan gəlir onsuz da, qeyb . İtən inşaAllah.

 

30-cu ayə: “Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?” “Buna da baxmayaraq həbs edəcəksən?” deyir. “Açıq dəlil göstərsəm, isbat etsəm necə?” deyir.

 

31-ci ayə: “Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”  Tək adamın yenə də burada belə bir psixopatın  demokratik yaxınlaşması da çox çaşdırıcıdır. Yəni, tarixin ən azğın psixopatı amma  yaxınlaşır. Əsrimizin fironlarında bu  demokratiya yoxdur. Bu fironun demokratlığını göstərmirlər. Bax, o yenə gətir, isbat et, göstər” deyir. Əsrimizin fironları “heç danışmayacaqsan” deyir. “Heç bir şəkildə də çıxartdırmarıq, heç bir şəkildə də dedizdirmərik” deyir. Ağılına da gətirmə, dedizdirmərəm də, danışdırmaram da” deyir. Başlanğıcı et sən. Mən sonra davam edəcəyəm inşaAllah.

 

32-cü ayə: “Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi.” Yəni, Darvinist fikri, təkamülçü fikri yerlə bir edir. O zamanın Darvinisti onu yaradılışı isbata dəvət edir və yaradılışı isbat edir orada. Amma bu anın Darvinistləri, materialistləri isbat , izahat , kitab buraxmaq , bir yerə kitab göndərəcək bir tərəfə qalsın, adını belə çəkmirlər. Bu da Axır zamanın şiddətini göstərir. Bax, firon dövründəki azadlıq belə yoxdur bu an.

 

33-cü ayə: “Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu.” Dümağ inşaAllah. Firon bunu görüncə,

 

34-cü ayə: Firon ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır! “  O da hipnoz, spritizmin və manyetizmin növündə dərəcə-dərəcə yüksələn möcüzələrə məzhər olan bir dəccaldır, Axır zaman dəccalının kiçiyidir, kiçik dəccaldır.

images (5)